Posty

Bądź bogaty albo umrzyj próbując...

To nie jest świat dla biednych ludzi...

Czy jesteś wolnym człowiekiem ... ?